xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Ngày 26-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 24/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với Tổ chức SGF chuẩn bị nội dung tổng kết Dự án 02 Làng nông thôn mới Saemaul. Điểm tại phòng họp Văn phòng.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 25/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Dự Hội thảo Nâng cao đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

THỨ 4 - NGÀY 26/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Họp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn hỗ trợ đầu tư Hợp tác xã); Báo cáo danh mục thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh.

THỨ 5 - NGÀY 27/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Báo cáo chuyên đề xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

THỨ 6 - NGÀY 28/8/2020:

-    7 giờ 30 phút. Họp về giải ngân vốn XDCB lĩnh vực nông nghiệp. Điểm tại Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh.

-   13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

 

   --------------------------------  

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 24/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Châu Thành. (đến hết ngày 26/8)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 25/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Khoa, đ/c Ly dự Hội thảo Nâng cao đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

THỨ 4 - NGÀY 26/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Khoa, đ/c Luân Họp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn hỗ trợ đầu tư Hợp tác xã); Báo cáo danh mục thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh.

THỨ 5 - NGÀY 27/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Vị thủy. (đến hết ngày 29/8)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 28/8/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 95095
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.