xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 28/9/2020 đến 02/10/2020

Ngày 01-10-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)

THỨ 2 – NGÀY 28/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức OCOP cho cán bộ trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành.
 • 13 giờ 30 phút. Họp Sơ kết công tác Qúi III, triển khai nhiệp vụ Qúi IV Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ 3 – NGÀY 29/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 30/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 01/10/2020:

 • 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 04 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 02/10/2020:

 • Dự Lễ công bố các hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

 

 

 ------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)   

THỨ 2 – NGÀY 28/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức OCOP cho cán bộ trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành. (đến hết ngày 29/9)
 • 08 giờ 00 phút. Đ/c Thi dự Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền về ASIAN. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 29/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp tập huấn xây dựng NTM nâng cao cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Phòng NN&PTNT huyện Vị Thủy. (Đến hết ngày 01/10)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 30/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Khoa Họp bàn tình hình giải ngân vốn sự nghiệp. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 01/10/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức OCOP cho cán bộ trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Thuận Hưng. (đến hết ngày 02/10)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 02/10/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi dự Lễ công bố các hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 93597
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.