xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 29/3/2021 đến 02/4/2021

Ngày 29-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

THỨ 2 – NGÀY 29/3/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 30/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Trường Long Tây. Điểm tại UBND xã Trường Long Tây.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 31/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng. Điểm tại UBND xã Thuận Hưng.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 01/4/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 02/4/2021:

 •  07 giờ 30 phút. Họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 01 VP UBND tỉnh.

*****************************************

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

(từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

THỨ 2 – NGÀY 29/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 30/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn TP Ngã Bảy. (cả ngày)
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Trường Long Tây. (theo lịch lãnh đạo)
 • 8 giờ 00 phút. Đ/c Thi dự Tổng kết Cuộc thi ấn phẩm Xuân Tân Sửu. Điểm tại Sở TTTT.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 31/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành. (cả ngày)
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 01/4/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện Vị Thủy. (cả ngày)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 02/4/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân kiểm tra Mô hình Bưởi Da Xanh trên địa bàn xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. (cả ngày)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 95096
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.