xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 31/8/2020 đến 04/9/2020

Ngày 31-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020)

THỨ 2 – NGÀY 31/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Dự họp Tập thể TT.UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ 3 – NGÀY 01/9/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ 4 - NGÀY 02/9/2020:

 • Trực Lễ.

THỨ 5 - NGÀY 03/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 04/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Họp Chi bộ.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020)

THỨ 2 – NGÀY 31/8/2020:

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 01/9/2020:

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 02/9/2020:

 • Đ/c Khoa Trực Lễ.

THỨ 5 - NGÀY 03/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý Lớp tập huấn Chương trình OCOP năm 2020. (đến hết ngày 04/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 04/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Công chức Họp Chi bộ.
 • 13 giờ 00 phút. Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 102
Đã truy cập: 93602
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.